جمعه, 17 آذر,1402 - شنبه, 18 آذر,1402 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 نفر
9,900,000 ریال
پنج تخته پنج تخته 5 نفر
35,000,000 ریال
شش تخته شش تخته 6 نفر
42,000,000 ریال
هفت تخته هفت تخته 7 نفر
49,000,000 ریال
هشت نفره هشت نفره 8 نفر
56,000,000 ریال
دو تخته دو تخته 2 نفر
15,000,000 ریال
سه تخته سه تخته 3 نفر
21,000,000 ریال
چهارتخته چهارتخته 4 نفر
28,000,000 ریال

موقعیت دالاهو روی نقشه
ایلام، خیابان فردوسی، نبش خیابان واسطی